SatisFerti PCQ - Inzicht in ervaren kwaliteit.

Wanneer is fertiliteitszorg van hoge kwaliteit? Naast de effectiviteit en veiligheid van de behandeling is er nog één belangrijk criterium: de ervaren kwaliteit van zorg. Oftewel, hoe wordt de geleverde zorg beoordeeld vanuit het perspectief van de patiënt? De SatisFerti PCQ-app helpt de mate van patiëntgericht werken snel en eenvoudig te meten.

Snel en eenvoudig inzicht.

De app gebruikt hiervoor de PCQ-infertility een gevalideerde vragenlijst die het Radboudumc heeft ontwikkeld voor mensen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan. We hebben deze vragenlijst omgezet naar een digitale versie (app). Dat is niet alleen makkelijker voor de patiënt, maar ook voor de fertiliteitsklinieken. De uitkomsten van de vragenlijst worden namelijk sneller verwerkt én de resultaten zijn direct beschikbaar voor de klinieken. Een goed voorbeeld van waardegedreven zorg.

PCQ-infertility gevalideerd.

Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen hebben een instrument ontwikkeld om de mate van patiëntgerichtheid te meten: de Patient Centredness Questionnaire-infertility (PCQ-infertility).

De enquête bevraagt patiënten over hun ervaringen met de zorg die zij de afgelopen 12 maanden hebben gekregen. Hierin worden vragen gesteld over de voorlichting, continuïteit van zorg en de betrokkenheid van de artsen en het behandelteam. De enquête bevatte 46 vragen en is gevalideerd in een studie waaraan 888 patiëntparen (een respons van 75%) uit 29 Nederlandse centra hebben meegewerkt.

De vragenlijst met zijn 7 hoofdonderwerpen bleek in deze studie betrouwbaar en goed geschikt om de patiëntgerichtheid van fertiliteitscentra te meten. De vragenlijst is onlangs herzien en verbeterd. De lijst bevat nu 39 vragen met een consistenter antwoordpatroon, waardoor het invullen eenvoudiger is geworden.

Sneller data verwerken.

Patiënten vullen de vragen snel en gemakkelijk op hun pc, telefoon of tablet in via de SatisFerti PCQ-app. De antwoorden worden vervolgens automatisch verwerkt en de klinieken hebben direct de ingevoerde data beschikbaar in hun persoonlijke dashboard. De app biedt daarmee gedetailleerde inzichten in de patiëntgerichtheid van een kliniek en de prestaties ten opzichte van het geheel van andere klinieken (benchmarking). En, niet onbelangrijk: aan de hand van de gegevens wordt inzichtelijk welke zorgaspecten voor verbetering vatbaar zijn.

Beveiliging van data.

Uiteraard is er uitgebreid aandacht besteed aan het beveiligen van de dataopslag. Het systeem waarborgt dat alleen geautoriseerde personen in het ziekenhuis toegang krijgen tot de eigen data. Er worden van de patiënten geen herleidbare gegevens gevraagd en geen cookies opgeslagen. Ferring heeft ook geen inzage in de data. De SatisFerti PCQ-app wordt aan fertiliteitscentra in Nederland en Duitsland aangeboden.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de SatisFerti PCQ app contact op met één van onze key accountmanagers. Bekijk onze video en download onze brochure voor uitgebreidere informatie .

Video: SatisFerti PCQ