Time for Personalized ART?

In het nieuws 16/05/2023

Gepersonaliseerde geneeskunde, ook wel bekend als precisie-geneeskunde of personalized medicine, richt zich op het aanpassen van de behandelingen voor individuele patiënten op basis van hun persoonlijke omstandigheden, zoals hun genetisch profiel, leefstijl en medische geschiedenis.

Door de behandeling op maat te maken, kunnen we beter voorspellen welke behandelingen effectief zullen zijn en welke niet, en kunnen we de kans op bijwerkingen en complicaties verminderen. Dit kan uiteindelijk leiden tot betere gezondheidsresultaten en een hogere kwaliteit van leven voor patiënten.

Medisch maatwerk is van alle tijden:
de sappentheorie van Hippocrates hield eeuwenlang stand.

Van Hippocrates wordt al gezegd dat hij de behandeling van een patiënt afstemde op het onderzoek van de vier lichaamssappen: bloed, gele en zwarte gal en slijm. Personalized treatment – er is dus eigenlijk niets nieuws onder de zon. Of toch wel?

Het onderzoek met doelgerichte medicijnen heeft de afgelopen twee decennia een enorme vlucht genomen. Mede dankzij DNA-testen wordt een behandeling op maat voor steeds meer mensen mogelijk. In de ‘Horizonscan Geneesmiddelen verzamelt het ZorgInstituut Nederland, in samenwerking met farmaceuten, alle doelgerichte medicijnen die momenteel in verschillende stadia van ontwikkeling zijn. De komende twee jaar verwachten we meer dan honderd nieuwe toepassingen van precisie-geneesmiddelen. Veel nieuws onder de zon!

Maatwerk in de voorplantingsgeneeskunde.

Ook binnen de voortplantingsgeneeskunde wordt in toenemende mate gestreefd naar maatwerk in de vorm van geïndividualiseerde behandelingen met onder andere als doel om het risico op onder- en overstimulatie zo klein mogelijk te houden.

Zo kan de dosering van vruchtbaarheidshormoon via een algoritme worden aangepast aan de klinische kenmerken van patiënten. Om zo nog beter een targetresponse van 8-15 oocyten te bereiken en de kans op OHSS zo klein mogelijk te houden.

Lees hier meer over deze innovatieve doelgerichte behandeling.

Om voorafgaand aan een behandeling op basis van genetische en klinische gegevens nauwkeurig te kunnen voorspellen hoe individuele patiënten reageren op hun vruchtbaarheidsbehandeling, heeft een Poolse onderzoeksgroep met succes gebruik gemaakt van machine learning technieken.

Zij toonden aan dat dankzij aanvullende genetische gegevens de voorspelling nauwkeuriger wordt. Hun klinisch-genetische model voorspelde het aantal MII oöcyten beter dan het model op basis van klinische gegevens.

 Lees hier meer over het onderzoek van  1e auteur Krystian Zieliński.

Informatietechnologie is van levensbelang.

Er lopen honderden onderzoeken naar de effectiviteit van precisie-geneesmiddelen. Een database waarin zowel genetische als klinische data (leeftijd, geslacht, therapie, ziekteverloop, etc.) worden opgeslagen speelt een belangrijke rol in deze onderzoeken.

Een arts kan nooit op de hoogte kan zijn van al het onderzoek. Laat staan van de miljoenen DNA-profielen in relatie tot genoten behandelingen. Daarvoor hebben we data, computerkracht en machine learning nodig. Tegenwoordig is informatietechnologie voor de zorgverlener en patiënt van levensbelang.

Tegelijkertijd is een database niets zonder de inbreng van de arts. De arts heeft het volledige beeld en kent de voorgeschiedenis en persoonlijke omstandigheden van de patiënt. Het mandaat voor een gekozen behandeling blijft dus altijd bij de arts én de patiënt.

Zo raken algoritmes, machine learning en geneeskunde steeds meer met elkaar verweven.

Vind je het leuk wat je ziet? Deel met een vriend.