Meer inzicht over de zwangerschapsuitkomsten na een vaginale behandeling met Lactobacillen

In het nieuws 02/08/2023

Wereldwijd wordt 1 op de 10 baby’s te vroeg geboren (1). Een vaginale infectie kan een vroeggeboorte veroorzaken. De kans op een infectie is verhoogd bij vrouwen met een verstoring van de bacteriën die normaal in de vagina voorkomen. Op dit moment is er nog weinig onderzoek beschikbaar naar de relatie tussen het vaginale microbioom en vroeggeboorten. Een Weense onderzoeksgroep komt nu met opvallende behandelresultaten.

Bacteriën in de vagina (het “vaginale microbioom”) hebben grote invloed op het succes van een fertiliteitsbehandeling en de zwangerschapsuitkomsten.

Een Nederlandse studie uit 2019 liet zien dat vrouwen met een laag percentage Lactobacillus in hun vaginale samples minder kans hadden op een succesvolle embryo-implementatie (2).

Daarnaast liet een recente meta-analyse zien dat vrouwen met een “laag-lactobacillen” vaginaal microbioom een verhoogd risico hadden (OR 1.69, 95% CI 1.15-2.49) voor vroeggeboorte vergeleken met Lactobacillus crispatus dominante vrouwen (3).

De conclusie van deze meta-analyse was dat een microbioom met een lage diversiteit, gedomineerd door Lactobacillus-soorten, als “gezond” mag worden beschouwd (3). 

Wil je meer weten over de invloed van het microbioom op de voortplanting laat je dan  in onderstaande video in 5 minuten bijpraten door Professor Nele Brusselaers. 

Prof. Dr. N. Brusselaers, epidemiologie Universiteit van Antwerpen en universitair hoofddocent aan het Karolinska instituut in Stockholm.

Wat zijn de nieuwste inzichten over de zwangerschapsuitkomsten na een vaginale behandeling met Lactobacillen?

Een onderzoeksgroep van de afdeling obstetrie en gynaecologie van de medische Universiteit in Wenen heeft het effect van een vaginale behandeling met Lactobacillus op o.a. spontane vroeggeboorte prospectief onderzocht en de resultaten 2 maanden geleden gepubliceerd (4).

Zwangere vrouwen met intermediaire vaginale microbiota met een Nugent-score van 4 werden geïncludeerd in deze studie. Van de 2.760 gescreende vrouwen voldeden 129 vrouwen aan de inclusie criteria, 119 met vaginale Lactobacillen en 10 zonder deze bacteriën.

De helft van de vrouwen in elke groep kreeg een vaginaal ingebracht lactobacillen preparaat. De andere helft kreeg een placebo.

Zwangerschapsduur bij de bevalling en het neonatale geboortegewicht waren beiden significant beter in de groep die de probiotica ontving vergeleken met de onbehandelde groep (p=0.047 en p=0.016, respectievelijk).

Deze kleine studie toonde een voordelige trend aan van een behandeling met vaginale Lactobacillen tijdens zwangerschap.

Lees hier meer over de opzet en de resultaten van dit onderzoek uit Wenen (4).

Is er toekomst voor transplantaties met vaginaal probiotisch donormateriaal (VMT)?

Het concept “Vaginal Microbiota Transplant (VMT)” is in de wetenschappelijke literatuur al vaker beschreven, echter bewijs voor de positieve klinische effecten ontbreekt grotendeels.

Een onderzoeksgroep gelieerd aan een universitair ziekenhuis in Kopenhagen heeft voor het eerst de toepassing van VMT voor de behandeling van bacteriële vaginose zonder voorafgaande antibiotische voorbehandeling succesvol onderzocht.

Lees hier meer over de opzet en de resultaten van dit in de Lancet gepubliceerde onderzoek uit Kopenhagen (5).

Bronnen:

  1. Preterm birth (who.int) Preterm birth (who.int)
  1. vaginal microbiome as a predictor for outcome of in vitro fertilization with or without intracytoplasmic sperm injection: a prospective study | Human Reproduction | Oxford Academic (oup.com)
  1. The vaginal microbiome and the risk of preterm birth: a systematic review and network meta-analysis | Scientific Reports (nature.com)
  1. Effect of vaginal probiotics containing Lactobacillus casei rhamnosus (Lcr regenerans) on vaginal dysbiotic microbiota and pregnancy outcome, prospective, randomized study – PubMed (nih.gov)
  1. Antibiotic-free vaginal microbiota transplant with donor engraftment, dysbiosis resolution and live birth after recurrent pregnancy loss: a proof of concept case study (thelancet.com)

Vind je het leuk wat je ziet? Deel met een vriend.