Meer duidelijkheid over de cardiale effecten bij kinderen door overgewicht van moeders tijdens de zwangerschap

In het nieuws 05/01/2023

Wereldwijd neemt het aantal mensen met obesitas toe. In 2021 had de helft van de Nederlanders van 18 jaar of ouder overgewicht. Bij 14% van de volwassenen is er sprake van ernstig overgewicht (obesitas) en dit komt meer voor bij vrouwen. Bijna 17 procent van de Nederlandse vrouwen en 12 procent van de mannen heeft hiermee te maken (1).

Kinderen van vrouwen met obesitas tijdens de zwangerschap hebben een grotere kans om obesitas, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten (CVD) te ontwikkelen (2). De oorzaak van dit verhoogde CVD-risico is niet precies bekend (2).

Experimenteel onderzoek bij dieren toont aan dat obesitas tijdens de zwangerschap rechtstreeks van invloed is op de cardiovasculaire ontwikkeling van de jongen, wat mogelijk het verhoogde risico op CVD bij de nakomelingen zou kunnen verklaren (3).

Tot voor kort ontbrak een systematische screening van de literatuur naar bewijs voor een relatie tussen maternale obesitas en veranderingen in de hartstructuur en -functie bij kinderen.
Daarom doorzochten Nederlandse onderzoekers de elektronische databases Embase, MEDLINE en NARCIS (vanaf het begin tot 29 juni 2022), naar data die de cardiale structuur en functie vergeleken in kinderen (vanaf de foetale fase) van vrouwen met en zonder obesitas.

Op basis van de resultaten uit dertien bruikbare publicaties concludeerden de onderzoekers dat de hartstructuur en -functie tussen foetussen en kinderen van vrouwen met en zonder obesitas van elkaar verschillen.  Sommige van deze verschillen waren reeds aanwezig in het foetale leven, bleven bestaan in de kindertijd en zijn consistent met een verhoogd CVD-risico.

Lees hier meer over dit onderzoek van 1e auteur Tamara den Harink.

Zijn deze nadelige cardiale effecten (deels) te voorkomen door een leefstijlinterventie voorafgaand aan de zwangerschap?  

Daar lijkt het wel op. Nederlandse onderzoekers zagen dat een preconceptionele leefstijlinterventie van 6 maanden bij vrouwen met obesitas leidt tot diverse positieve veranderingen in de hartstructuur en -functie bij hun 6-jarige kinderen in vergelijking met kinderen van moeders met obesitas in de controlegroep. Volgens 1 auteur Tamara den Harink levert hun onderzoek sterke aanwijzingen dat leefstijlinterventie voorafgaand aan de zwangerschap bij vrouwen met obesitas de cardiovasculaire gezondheid van hun kinderen kan verbeteren.  

Lees hier het hele onderzoek van 1e auteur Tamara den Harink.

Deze onderzoeken zijn voor ons weer een stimulans om vol aandacht te blijven schenken aan onze MijnFertiCoach. De online leefstijlcoach voor iedereen in een medisch fertiliteitstraject die zijn leefstijl wil veranderen om zo de zwangerschapskansen te vergroten. Wil je meer weten over MijnFertiCoach en hoe deze app helpt om leefstijlgewoonten (beweging, voeding, gewicht, roken, alcohol, drugs en stress) te doorbreken?

Lees dan hier verder of bezoek de website van MijnFertiCoach zelf.

Bronnen:

  1. https://longreads.cbs.nl/nederland-in-cijfers-2022/hoeveel-volwassenen-hebben-overgewicht/
  2. Maternal obesity and risk of cardiovascular diseases in offspring: a population-based cohort and sibling-controlled study – PubMed (nih.gov)
  3. Maternal diet-induced obesity programmes cardiac dysfunction in male mice independently of post-weaning diet – PubMed (nih.gov)

Vind je het leuk wat je ziet? Deel met een vriend.