Fertiliteitzorg door de bril van de patiënt

In het nieuws 01/12/2022

Welke aspecten vinden patiënten belangrijk en hoe ervaren zij de geleverde zorg? De SatisFerti PCQ-app is een ideaal hulpmiddel voor klinieken om de patiënttevredenheid van de fertiliteitszorg zorg te meten en te verbeteren. Binnenkort start Lise van Wijk samen met dr. J.P. de Bruin (Jeroen Bosch Ziekenhuis) een onderzoek naar de PCQ-app in relatie tot de patiënttevredenheid.

Wat is de SatisFerti PCQ-app?

De SatisFerti PCQ-app is gebouwd op basis van de PCQ-Infertility vragenlijst. Dit is een gevalideerde vragenlijst om de patiënttevredenheid van de fertiliteitszorg te meten ontwikkeld door onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. In de vragenlijst komen allerlei aspecten rondom de patiëntgerichtheid aan bod. Denk daarbij aan de bereikbaarheid van de kliniek, voorlichting over behandelingen en aandoeningen, betrokkenheid bij de patiënt en nog veel meer zaken.

Waarom dit onderzoek?

De PCQ-app is bedoeld om  patiënttevredenheid en de ervaren kwaliteit van de fertiliteitszorg digitaal te meten. In 2010 is er eerder onderzoek gedaan naar de PCQ-Infertility vragenlijst (1). Dit onderzoek toonde de accuraatheid van de vragenlijst aan bij het meten van ‘patient-centeredness” en bleek een goede tool om eventuele tekortkomingen hierin te identificeren. Het nieuwe onderzoek richt zich meer op de vraag ‘hoe’ de patiënttevredenheid verbeterd kan worden aan de hand van de uitkomsten. De inzichten en uitkomsten van het onderzoek zullen klinieken helpen de patiënttevredenheid verder te verhogen.

Onderzoek naar patiënttevredenheid.

In samenwerking met dr. J.P. de Bruin van het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaan wij de komende maanden de patiënttevredenheid van de fertiliteitszorg in Nederland op zeven dimensies onderzoeken. Hiervoor vragen we zo veel mogelijk patiënten om de PCQ-Infertility vragenlijst in te vullen via de app. Via verdiepende analyses én gesprekken met klinieken proberen we vervolgens in kaart te brengen hoe we gezamenlijk de fertiliteitszorg vanuit het perspectief van de patiënt verder kunnen verbeteren.

Wij zoeken nog deelnemers.

Wordt er binnen jullie kliniek gebruik gemaakt van de SatisFerti PCQ-app? Neem dan deel aan dit onderzoek en help ons de patiënttevredenheid nog verder te verbeteren. Meld je vóór 1 april 2023 aan bij Lise van Wijk of één van onze Key Account Managers.

De PCQ-app proberen?

Maakt jullie kliniek nog geen gebruik van de Satisferti PCQ-app maar wil je dat wel? Neem dan voor een snelle implementatie contact op met één van onze Key Account Managers.

Bron.
1. van Empel et al. Human Reproduction, 2010 Oct;25(10):2516-26.

Vind je het leuk wat je ziet? Deel met een vriend.