Emoties bij onvruchtbaarheid: divers en ingrijpend

In het nieuws 09/02/2024

Dit grootschalige internationale onderzoek benadrukt de complexiteit en de impact van de emoties die door  onvruchtbare patiënten en hun partners tijdens een vruchtbaarheidstraject worden ervaren en roept op tot betere op maat gemaakte mentale ondersteuning gericht op de verschillen in behoeften tussen patiënten en partners en tijdens de verschillende fases van het traject (1).

Over het onderzoek

In dit online onderzoek werden in totaal 1.944 respondenten uit de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Australië en China gerekruteerd (1).

Respondenten waren mannelijke of vrouwelijke onvruchtbare patiënten (n=1.037) of partners van onvruchtbare patiënten (n=907; niet noodzakelijk partners van de patiënten in de steekproef) en gerekruteerd in verschillende stadia van het behandeltraject.

Respondenten werd gevraagd hun emotionele response op de diagnose en behandeling te delen en konden hierbij kiezen uit 21 vooraf gespecificeerde emoties. 

De belangrijkste emoties op een rij

Uit de analyses, geleid door de Universiteit van Cardiff in samenwerking met Ferring, bleek dat 60% van de mensen van mening is dat de diagnose en behandeling van onvruchtbaarheid invloed heeft gehad op hun mentale gezondheid. De impact blijkt toe te nemen met de duur van de behandeling en het aantal mislukte pogingen. Naast de impact op de individuele mentale gezondheid, geeft één op de drie mensen aan dat de diagnose van onvruchtbaarheid hun relatie heeft geschaad en meer dan de helft daarvan (55%) gelooft dat het een emotionele belasting heeft veroorzaakt.

De meest voorkomende emoties waren ‘verdriet’ bij de diagnose van onvruchtbaarheid en ‘angst’ tijdens de behandeling. Emoties verschilden significant in aard en intensiteit gedurende het  vruchtbaarheidstraject. “Depressie en verslagenheid”, “isolatie” en “stigma”* kwamen bijvoorbeeld significant vaker voor bij de diagnose dan tijdens de behandeling (p<0,001).

Patiënten rapporteerden vaker gevolgen voor hun mentale gezondheid (70%) dan hun partners (49%). En in vergelijking met hun partners melden patiënten vaker een nadelig effect op het dagelijks functioneren. Een groter aantal vrouwen meldde negatieve effecten op hun mentale gezondheid (66%) dan mannen (53%). En afgunst op anderen die zwanger werden, werd vaak door vrouwen gemeld.

“Het is bemoedigend dat meer dan de helft van de respondenten (53%) mentale ondersteuning is aangeboden of aanbevolen door een arts uit de gezondheidszorg, maar we moeten meer doen”.
Jacky Boivin Professor of Health Psychology at the School of Psychology, Cardiff University.

Mentale ondersteuning nog onvoldoende benut

Het onderzoek benadrukte een duidelijke ongelijkheid tussen degenen die een impact op de geestelijke gezondheid ervaren (60%, n = 1.174) en degenen die hiervoor ondersteuning zoeken:

  • Minder dan de helft (44%) gaf aan tijdens hun onvruchtbaarheidstraject mentale hulp te hebben gezocht (professioneel, binnen sociale netwerk, etc.)
  • Slechts een derde (32%) zocht online steun (groepen en forums)
  • Minder dan een kwart (22%) zocht steun bij een lokale groep

“Er bestaat een duidelijke kloof tussen het aantal mensen dat een slechte geestelijke gezondheid ervaart en het aantal dat hulp zoekt. Ons onderzoek benadrukt dat bij de mentale ondersteuning “maatwerk” op basis van individuele behoeften moet worden overwogen, vanwege de verschillende behoeften bij de verschillende fases van de behandeling (diagnose vs behandeling), bij de verschillende betrokkenen (patiënt vs partner) en bij de verschillende levensdomeinen (emoties vs dagelijks functioneren)”.

“Bovendien variëren de emoties en de intensiteit in de verschillende fasen van het onvruchtbaarheidstraject, wat de behoefte aan deze ondersteuning op maat nog groter maakt”, aldus Professor Jacky Boivin, gezondheidszorgpsycholoog verbonden aan de Cardiff University en hoofdauteur van het onderzoek.

Meer weten?

Lees hier de resultaten van het volledige onderzoek onder leiding van Professor Jacky Boivin (1). Of bekijk hier de pagina “de emotionele kant van je kinderwens” op onze website hulpbijzwangerworden.nl

Bron:

  1. Boivin et al. Reprod Biomed Online,  2022 Jun;44(6):1045-1054

Vind je het leuk wat je ziet? Deel met een vriend.