BEYOND studie.

De BEYOND studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde, open-label, parallelle groep, multicenter, fase 3B studie waarin de werkzaamheid en veiligheid van Rekovelle (follitropine delta) wordt vergeleken, met behulp van een lang GnRH-agonistenprotocol versus een GnRH-antagonistenprotocol bij vrouwen die gecontroleerde ovariële stimulatie ondergaan.

Waarom deze fase 3B studie?

Met deze Rekovelle® label-variatie studie onderzoekt Ferring de veiligheid en effectiviteit van Rekovelle® toegepast in een GnRH-agonist stimulatie protocol. Hiermee verbreden wij de toepasbaarheid van ons product door patiënten en artsen.

Doelstellingen.

Primaire doelstelling:
Evaluatie van de ovariële respons na behandeling met het geïndividualiseerde Rekovelle® doseringsregime in een lang GnRH-agonist protocol versus een GnRH-antagonist protocol.

Secundaire doelstellingen:

  • Evaluatie van het effect op farmacodynamische parameters van behandeling met het geïndividualiseerde Rekovelle® doseringsregime  in een lang GnRH-agonist protocol versus een GnRH-antagonist protocol
  • Evaluatie van het effect op het aantal zwangerschappen van  behandeling met het geïndividualiseerde Rekovelle® doseringsregime in een lang GnRH-agonist protocol versus een GnRH-antagonist protocol
  • Evaluatie van de veiligheid van behandeling met het geïndividualiseerde Rekovelle® regime in een lang GnRH-agonist protocol versus een GnRH-antagonist protocol

Resultaten

De resultaten van het BEYOND onderzoek worden begin 2023 verwacht.