De SatisFerti PCQ-app maakt patiëntgerichtheid van fertiliteitsklinieken makkelijk en snel inzichtelijk. PCQ-Infertility is een gevalideerde vragenlijst die het Radboudumc heeft ontwikkeld voor mensen die onder behandeling zijn voor fertiliteitsproblemen. Ferring heeft deze vragenlijst omgezet naar een laagdrempelige app. Dat is niet alleen makkelijker voor de patiënt, maar ook voor de fertiliteitsklinieken. De uitkomsten van de vragenlijst worden zo namelijk vlotter verwerkt én de resultaten zijn sneller inzichtelijk. Een goed voorbeeld van value-based healthcare door Ferring.

Wanneer is fertiliteitszorg van hoge kwaliteit? Dat wordt uiteraard bepaald door de effectiviteit en veiligheid, maar er is nóg een belangrijk criterium: de patiëntgerichtheid, ofwel de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt.

Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen ontwikkelden een instrument om de mate van patiëntgerichtheid te meten: de PatientCentredness Questionnaire-infertility (PCQ-infertility). Deze vragenlijst bevat 46 vragen over de ervaring die patiënten de laatste 12 maanden hebben gehad betreffende voorlichting, continuïteit van zorg en betrokkenheid van artsen en het behandelteam.

PCQ infertility biedt daarmee gedetailleerde inzichten in de patiëntgerichtheid van een kliniek, en de prestaties ten opzichte van het geheel van andere klinieken (benchmarking). En, niet onbelangrijk: aan de hand van de gegevens wordt inzichtelijk welke zorgaspecten voor verbetering vatbaar zijn.

Sneller data verwerken

De oorspronkelijke PCQ infertility was een papieren vragenlijst. In de praktijk had dit een belangrijk nadeel: de ingevulde formulieren bleven vaak liggen, omdat de verwerking tijdrovend was. Daarop besloot Ferring in actie te komen. In overleg met het Radboudumc heeft Ferring de PCQ-lijst omgezet in een app. Deelnemende patiënten kunnen daarmee de vragen snel en gemakkelijk op hun PC, telefoon of tablet invullen en met een druk op de knop versturen. Hun antwoorden worden vervolgens vlot verwerkt en de klinieken hebben meteen het dashboard beschikbaar met de ingevulde data.

Uiteraard is er uitgebreid aandacht besteed aan het beveiligen van de dataopslag. Het systeem waarborgt dat alleen de geautoriseerde personen in het ziekenhuis toegang krijgen tot de eigen data. Ferring heeft geen inzage. Ook voor u De app wordt dit jaar aan de fertiliteitscentra in Nederland aangeboden, zodat de data gebruikt kunnen worden waarvoor ze vanaf het begin bedoeld zijn geweest: het verbeteren van de patiëntenzorg.

PCQ-infertilty gevalideerd in studie

De PCQ-infertility is gevalideerd in een studie waaraan 888 patiëntparen (een respons van 75%) uit 29 Nederlandse centra hebben meegewerkt.1 De definitieve vragenlijst met zijn 7 hoofdonderwerpen en 46 items bleek in deze studie betrouwbaar en goed geschikt om de patiëntgerichtheid van fertiliteitscentra te meten. Van de 7 hoofdonderwerpen scoorde ‘communicatie’ het best en ‘continuïteit’ het slechtst. ‘Eerlijkheid en duidelijkheid over wat je kunt verwachten van fertiliteitszorg’ vonden patiënten het belangrijkst. De onderzoekers concludeerden dat de PCQ-infertility valide en betrouwbaar is, en heel accuraat verschillen in patiëntgerichtheid tussen klinieken meet.

Referentie
1. van Empel IW, Aarts JW, Cohlen BJ, et al. Measuring patient-centredness, the neglected outcome in fertility care: a random multicentre validation study. Hum Reprod.2010;25(10):2516-26.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom deze app, schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief.

Logo SatisFERti