MijnFertiCoach Lifestyle app

De app MijnFertiCoach is een online leefstijl coach voor iedereen die zich in een vruchtbaarheidsbehandeltraject bevindt. Het programma richt zich specifiek op verandering van leefstijl en helpt om deze te optimaliseren. Het doel hiervan is de kans op een succesvolle behandeling en zwangerschap te verhogen. Onderzoeken hebben aangetoond dat dergelijke aanpassingen van de leefstijl een positieve bijdrage kunnen leveren aan zowel de succeskans op spontane zwangerschap als op de kans op een succesvolle vruchtbaarheidsbehandeling. Daarnaast zouden de risico’s op complicaties en afwijkingen bij de aanstaande moeder en de ongeborene tijdens zwangerschap en geboorte kleiner worden.

MijnFertiCoach inventariseert de biologische, medische en leefstijlkenmerken (beweging, voeding, gewicht, roken, alcohol, drugs en stress) van de vrouw en waar zinvol ook van de partner. Deze gegevens worden geanalyseerd en door middel van een gevalideerd algoritme komt hieruit een gericht advies voort met betrekking tot de verschillende leefstijl-domeinen. Hiermee is de zorgverlener in staat om koppels met een zwangerschapswens daadwerkelijk te ondersteunen en actief te volgen.

Deze app past binnen de doelstelling van Ferring om waardegedreven zorg te bevorderen waarbij de door de patiënten ervaren kwaliteit van zorg centraal staat.

Ga naar uw eigen MijnFertiCoach omgeving

Ook geïnteresseerd? Laat het ons weten

Wilt u met uw ziekenhuis starten met de MijnFertiCoach, neem dan contact op met uw accountmanager of stuur een bericht naar infoNL@Ferring.com.

MijnFerticoach voor patienten

Mijn FertiCoach voor patiënten
Klik hier om de animatie af te spelen

MijnFerticoach voor de arts

Mijn FertiCoach voor de arts
Klik hier om de animatie af te spelen

Brochure voor patiënten

Klik hier om de brochure te downloaden.